Algemene Voorwaarden - Praktijk CH

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@praktijkch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@praktijkch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Algemene VoorwaardenIedere cliënt wordt voor het eerste consult gevraagd zich op de hoogte te stellen van de tarieven en de algemene voorwaarden. Dit onder het mom beter voorkomen dan genezen.
 
Mensen met betalingsproblemen, waardoor een tijdige betaling in gevaar kan komen, wordt dringend aangeraden dit van te voren aan te geven. Het werkt het prettigst wanneer mensen eerlijk en duidelijk zijn.
 

Afzeggen
 
Wil je een vervolgconsult afzeggen dan kan dat kosteloos mits je langer dan 24 uur van te voren afzegt.
 

Indien een cliënt verhinderd is voor een consult en het niet binnen 24 uur afzegt geld:
 
  • De cliënt komt niet opdagen en heeft zich niet afgemeld. In dit geval wordt      bij natuurgeneeskunde een uur consult in rekening gebracht. Bij enkelvoudige      technieken word de afgesproken tijd/behandeling in rekening gebracht. Alleen      in het geval dat de cliënt een zeer goede reden heeft wordt hiervan      afgeweken. Hetzelfde geldt voor een telefonisch consult. Mocht er      expliciet een consult van korter dan een uur zijn afgesproken      (bijvoorbeeld bij  een nabespreking of kort overleg), dan wordt in      rekening gebracht wat de afgesproken tijd was.
 

 
Consultduur
 
Ik lever maatwerk. De lengte van het consult is de tijd dat het consult daadwerkelijk heeft geduurd, afgerond in kwartieren. Tijd gaat meestal snel, zeker als je ergens middenin zit. Mocht een consult langer duren dan van te voren is gedacht of besproken, dan wordt in de regel ook gewoon de werkelijke tijd in rekening gebracht. Mensen die het consult kort willen houden verzoek ik dit uitdrukkelijk van te voren te melden. Het is zonde als je dat achteraf pas aangeeft, want tijd kan je niet terugdraaien.
 
Voor enkelvoudige behandelingen zijn de afgesproken tijden vooraf duidelijk van een behandeling. Deze staan ook duidelijk vermeld op de site.
 
Veranderen is soms lastig. Tijdens een consult lijkt het misschien makkelijk om je leefwijze om te gooien maar het in de praktijk toepassen valt soms tegen. Jijzelf kan wel overtuigd zijn, maar hoe krijg je een partner mee? Is er iets onduidelijk, heb je thuis na afloop nog vragen, lees dan even hier onder 'nazorg is kosteloos'.
 

Betaling per factuur
 
Ontevredenheid over het consult, mijn aanpak en/of de behandeling is echter geen geldige reden om het consult , een behandeling of een factuur niet te hoeven betalen. Betaling in termijnen is mogelijk maar alleen in overleg. Mocht er door wat voor reden dan ook een probleem ontstaan zijn met het betalen, geef dit dan even zelf door. Als je geen contact opneemt en de betalingstermijn is verstreken, kunnen er wettelijke rente en extra administratiekosten worden berekend. Zorg dat je dit voor bent.
 
Indien je weigert de factuur te betalen, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Alle extra kosten die dit vergt worden aan jou doorberekend. Dit geldt ook voor de eventuele kosten voor aangetekende brieven.


Terug naar de inhoud